Gezinswerk

Hetty is een gedreven coach voor dromers, drukteschoppers, hoogvliegers, laatbloeier en andere lieverds.
Daarbij ondersteunt ze ouders die meer grip willen krijgen op de opvoeding

 • Loopt jullie kind regelmatig over van emoties en voel jij je machteloos als ouder omdat je niet weet hoe je kunt helpen?
 • Ontwikkelt jullie kind een negatief zelfbeeld met angst en onzekerheid tot gevolg?
 • Of vertoont jullie kind provocerend gedrag zoals pesten, uitlokken en vechten zodat het als een lastig en vervelend kind wordt gezien?
 • Weigert jullie puber om te luisteren, trekt het zijn/haar eigen plan en raak je de grip op het opvoeden kwijt?
 • Zijn jullie moe van de ruzies en lukt het niet meer om grenzen te stellen en afspraken te maken met jullie kind?

Zijn jullie zorgen in het gezin van andere aard? Lees dan zeker verder om te ontdekken wat ik voor jullie kan betekenen.

coach gezinswerk

 

Coach voor kinderen en jongeren (6 tot 18 jaar):

De kinderen en jongeren die ik coach zijn vaak gevoeliger dan hun leeftijdsgenootjes, waardoor zij belevenissen van de dag op een andere manier verwerken. Sommige kinderen staan in de vechtstand, sommige kinderen kruipen in hun schulp. Als de signalen steeds erger worden en het kind stagneert in de ontwikkeling, dan kan hulp van een coach helpend zijn. Tijdens de sessies leren kinderen wat ze anders kunnen doen in moeilijke of vervelende situaties en ook leren ze hoe ze de prikkels van de dag kunnen verwerken.

Ervaringen van kinderen:

 • Ik weet wat ik moet doen als ik boos, bang of verdrietig word;
 • Bij veranderingen blijf ik rustiger. Ik vind het daarom leuker en gezelliger thuis en op school;
 • Ik speel weer samen met vriendjes en vriendinnetjes en ik onderneem weer leuke dingen;
 • Ik heb meer rust in mijn hoofd en kan me beter concentreren op school;
 • Ik kan beter in slaap komen, waardoor ik me de volgende dag beter voel;
 • Ik weet thuis waar ik aan toe ben en mijn ouders begrijpen me nu beter.

Coach voor ouders:

Opvoeden is steeds jezelf en je kind opnieuw uitvinden. Inzicht krijgen in jullie situatie is daarmee van onschatbare waarde. Samen bekijken we waar het zorgelijke gedrag van jullie kind of puber vandaag komt, welke behoefte schuilt er achter? Jullie leren om nog beter samen te werken als ouders. En ik leer jullie om anders te gaan communiceren zodat jullie kind de ruimte krijgt om zijn of haar gedrag te veranderen.

Ervaringen van ouders:

 • Ik begrijp beter wat er in het hoofd van mijn kind omgaat zodat ik niet meer ongerust ben;
 • Ik blijf rustig als we iets bespreken en ik weet wat ik moet doen als de spanning toch oploopt;
 • Ik kan regels en grenzen stellen die mijn puber begrijpt;
 • Ik kan weer genieten van mijn kind als het grapjes maakt;
 • Er is rust en plezier in het gezin en er is weer tijd en energie voor leuke dingen.

Gezinswerk, wat bedoel je daarmee?

Als gezinscoach begeleid ik kinderen en jongeren in nauwe samenwerking met hun ouders. Ook komt het voor dat ik enkel met ouders werk. Eigenlijk is dit meteen een korte samenvatting voor een maatwerk gezinsprogramma

Ik werk vanuit de basisopleiding ‘Oplossingsgerichte Systeem Therapie’
(Korzybski International) en vanuit het gedachtengoed
‘Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit’ (Vraagkracht).

coach voor kinderen

Hetty, wat heb je te bieden, wat kunnen we verwachten?

Ik werk graag in gezinnen met gevoelige (temperamentvolle) kinderen tussen de 6 en 18 jaar zoals bijvoorbeeld kinderen met ADHD, ADD en autisme maar een diagnose is niet noodzakelijk om samen te werken. Met mijn speelse en creatieve aanpak krijg ik snel toegang tot kinderen zodat we het probleemgedrag kunnen ombuigen tot acceptabel gedrag. Kinderen voelen zich weer prettig waardoor ze nieuwe sprongen gaan maken in hun ontwikkeling.

Uit ervaring weet ik dat het coachen van ouders wellicht nog belangrijker is dan het coachen van kinderen. Samen met ouders versterken we de fundering van het gezin. Ik help ouders om weer die krachtige papa en mama te zijn waar je kind onvoorwaardelijk op kan bouwen en waar het op terug kan vallen als het even tegen zit.

Hoe pakken we dat dan aan?

Mijn gezinsprogramma’s zijn altijd maatwerk. We ontdekken eerst of er een fijne match is tussen jullie als gezin en mij als hulpverlener. Daarna brengen we jullie zorgen in kaart, we kijken naar de dingen die goed gaan en van daaruit bepalen we samen wat nodig is om de situatie te verbeteren.

Dit kan betekenen dat ik met jullie kind ga samenwerken in combinatie met gesprekken met jullie als ouders. Het kan ook zijn dat ik enkel met ouders aan de slag ga zonder betrokkenheid van het kind. Dit hangt af van jullie zorgen en de situatie op dat moment.

De praktische kant:

Als ambulant gezinscoach kom ik bij jullie aan huis of we spreken af in mijn praktijk in Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen, NL). Dit is afhankelijk van de situatie en van jullie hulpvraag.
Het is ook mogelijk om online af te spreken. Met mijn wens om elkaar zeker één of twee keer in het echt te kunnen ontmoeten.

De zakelijke kant:

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Op verwijzing van de huisarts;
 • Via aanmelden bij jullie gemeente, afdeling jeugd en gezin;
 • Particulier, op eigen kosten (factuur per sessie).

Uiteraard wil ik daar alles over uitleggen bij een eerste telefonische kennismaking

Hoe weten we dat de kwaliteit gewaarborgd is?

De overheid stelt strenge eisen aan de gezinsprofessional. Daarom sta ik geregistreerd in het kwaliteitsregister van SKJ onder registratienummer 100023891.

Zo voldoe ik aan de eisen voor vakbekwaamheid als jeugdprofessional.

Ik ben onderaannemer bij Stichting Inzet Voor Zorg. Samen borgen wij de kwaliteit van ons jeugdzorgwerk volgens de daarvoor geldende voorwaarden.

Zijn jullie klaar voor een volgende stap op weg naar verandering en verbetering?

Wil je iets vragen of bespreken?
Laten we samen ontdekken wat ik voor jullie kan betekenen.

stichting inzet voor zorg
skj logo

Registratienummer 100023891